13 ONG-uri au adresat un apel către premierul Filip și mai mulți miniștri privind intenția Ucrainei de extindere a Complexului Hidroenergetic Nistrean. Ei solicită Guvernului să expedieze Cabinetului de Miniștri a Ucrainei o scrisoare prin care să reamintească despre obligațiunile statului ucrainean în cadrul Convenției Espoo și să solicite elaborarea Studiului de evaluare a impactului asupra mediului a Complexului Hidroenergetic Nistrean în context transfrontalier, care să fie consultat cu toate părțile interesate, și în primul rând cu Republica Moldova, scrie platzforma.md

De asemenea, cer să nu semneze Acordul privind asigurarea funcționării Complexului Hidroenergetic Nistrean până la definitivarea Studiului de impact a funcționării Complexului Hidroenergetic Nistrean asupra mediului, societății și economiei Republicii Moldova, elaborat de PNUD Moldova, cu susținerea Ambasadei Suediei în Republica Moldova și până la prezentarea și consultarea Studiului de evaluare a impactului asupra mediului a Complexului Hidroenergetic Nistrean în context transfrontalier, elaborat de beneficiarul din Ucraina și supus consultărilor cu toate părțile interesate din Republica Moldova.

Potrivit autorilor apelului, Complexul Hidroenergetic Nistrean, care a fost planificat și început încă pe timpul URSS și care acum este în gestiunea companiei Ukrhidroenergo SA din Ucraina, are un impact dezastruos asupra fluviului Nistru, fapt constatat de oamenii de știință atât din Republica Moldova, cât și din Ucraina. Studiul impactului social și de mediu, elaborat la momentul planificării construcției Complexului Hidroenergetic Nistrean a constatat că extinderea unui astfel de obiectiv poate duce la crearea unor situații catastrofale în regiune, fapt pentru care, la darea în exploatare în 1983 a primei părți a hidrocentralei la Novodnestrovsk, construcția a fost definitiv stopată.

În același timp, semnatarii apelului constată cu regret că de concluziile studiului respectiv nu au ținut cont nici autoritățile din Ucraina, care au continuat extinderea Complexului Hidroenergetic Nistrean începând cu anul 2002, și nici autoritățile din Republica Moldova care nu au intervenit oficial pentru a proteja fluviul Nistru de un proiect antiecologic cu impact devastator pentru cele două țări.

„Ținem să subliniem că ambele state sunt parte a Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo), astfel încât Ucraina era obligată, la etapa intenției de proiectare să elaboreze studiul de impact asupra mediului în context transfrontalier a Complexului Hidroenergetic Nistrean și să-l consulte cu Republica Moldova, lucru care nu s-a făcut, până în prezent, la nici o etapă de extindere a Complexului Hidroenergetic Nistrean”, se mai spune în textul apelului.

Tot acolo, autorii menționează că din ultimele informații parvenite la data 12 noiembrie 2018, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova a informat Guvernul Republicii Moldova despre intenția companiei Ukrhidroenergo SA din Ucraina de a construi încă trei agregate imense la Complexului Hidroenergetic Nistrean, ceea ce presupune o nouă construcție de mari dimensiuni, care trebuie supusă unei evaluări noi a impactului asupra mediului în context transfrontalier, conform art. 1 pct. 5 si art. 2 pct. 2 a Conventiei Espoo. Astfel, art. 1 pct. 5 si art. 2 pct. 2 a Conventiei Espoo prevede că orice activitate sau orice modificare majoră a unei activități care face obiectul unei decizii a unei autorități competente în conformitate cu o procedură națională aplicabilă, trebuie supusa unei noi evaluări de impact asupra mediului în context transfrontalier.

De asemenea, organizațiile de mediu reamintesc că fluviul Nistru reprezintă principala resursă de apă pentru Republica Moldova, iar în bazinul nistrean locuiesc peste 2 mln. de cetățeni moldoveni. Fluviul Nistru este singura sursa de apă potabilă pentru capitala Republicii Moldova și pentru toate localitățile de pe ambele maluri amplasate de-a lungul fluviului. Atenționăm că strategia de alimentare cu apă a Republicii Moldova, din cauza calității joase a apei din subteran, prevede construcția magistralelor pentru alimentarea cu apă potabilă a populației din 8 raioane din nordul și centrul republicii cu apa fluviului Nistru. Din volumul total al apei utilizate în diverse scopuri în Republica Moldova, 80 % este captată din bazinul Nistrului, fapt care accentuează valoarea uriașă a fluviului pentru toți cetățenii moldoveni.