După ce Curtea de Conturi a prezentat raportul de audit al Primăriei Chișinău pentru anul 2017, primarul interimar Ruslan Codreanu susține că va trimite la Procuratură și CNA pachetele de documente la care are suspiciuni că au avut loc delapidări sau alte ilegalități.

Potrivit lui, în perioada 2009-2017, toate recomandările Curții, au fost ignorate și nu s-a luat nici o acțiuni pentru a redresa situația. În acest sens, Codreanu susține că va convoca Comisia de disciplină pentru a sancționa funcționarii responsabili, iar pe funcționarii primăriei care, potrivit lui, opt ani au citit raporturile Curții de Conturi și nu au făcut nimic, îi invită să depună cerere de eliberare.

Totodată, Codreanu afirmă că va solicita să fie pregătit un plan de acțiuni cu raportare și monitorizare o dată la două săptămâni;

Curtea de Conturi afirmă că denaturările identificate de misiunea de audit în raportul financiar al municipiului Chișinău pe anul 2017 sunt cuantificate la circa 32,5 miliarde lei, însă această cifră ar fi putut fi și mai mare, dacă ar fi fost obținute probe suficiente și adecvate pentru cuantificarea lor.

Autorii raportului susțin că atitudinea iresponsabilă a autorităților a determinat neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor proprietate municipală. „În lipsa unei inventarieri la acest capitol, auditul s-a bazat pe datele dării de seamă funciare în care sunt raportate 7,8 mii de hectare de terenuri și a estimat denaturarea la 9,7 miliarde lei, folosind prețul normativ al pământului, care este cu mult mai mic decât prețul de piață”, se spune în raport.

Ciți continuarea Denaturări de 32,5 miliarde de lei și proprietăți neînregistrate. Ce nereguli a depistat Curtea de Conturi în raportul financiar al Primăriei Chișinău pentru 2017