Serviciul Vamal va construi trei terminale vamale în raza de activitate a birourilor vamale Nord, Centru și Sud, în orașele Chișinău, Bălți și Cahul. Potrivit Vămii,  terminalele vor corespunde tuturor rigorilor internaționale în domeniul administrării vamale.

Anunțul privind concursurile de contractare a serviciilor de construcție a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial, iar birourile vamale au elaborat Caietele de sarcini, care urmează a fi puse la dispoziția potențialilor investitori.

Conform cerințelor din Caietele de sarcini, terminalul din Chișinău se va întinde pe o suprafață de cca 30 Ha, cel de la Bălți va ocupa un teritoriu de cca 5 Ha, iar pentru cel de la Cahul au fost solicitate aproximativ 3 Ha. Acestea ar urma să dispună de antrepozite vamale, depozite provizorii, spații frigorifice, platforme pentru procesarea trimiterilor poștale, spații pentru depozitarea mărfurilor, containere, rampe pentru controlul vamal al camioanelor și camionetelor, echipamente de scanare, parcare și alte elemente de infrastructură.

„Necesitatea dezvoltării infrastructurii vamale este determinată de sporirea semnificativă a schimburilor comerciale, în condițiile în care, terminalele actuale au fost adaptate după niște construcții din perioada anilor ’80 ai secolului trecut, infrastructura și dotările cărora nu mai corespund cerințelor din prezent”, se menționează într-un comunicat al Serviciului Vamal.

Pe lângă comoditatea și facilitățile de care vor beneficia agenții economici, transportatorii și brokerii vamali, funcționarea noilor terminale va permite și decongestionarea traficului de la frontieră. Totodată, prezența tuturor elementelor de infrastructură și a dotărilor enumerate mai sus va asigura efectuarea unui control vamal calitativ și o monitorizare mai bună a tuturor operațiunilor desfășurate, se menționează într-un comunicat al Vămii.