9 ianuarie este ultima zi în care se pot înregistra prealabil cetăţenii Republicii Moldova cu drept de vot care se află în străinătate sau au domiciliul în localitățile din stânga Nistrului și intenționează să voteze la alegerile parlamentare și referendumul republican consultativ din 24 februarie. Înregistrarea prealabilă nu atrage după sine excluderea cetățenilor din lista electorală unde își au domiciliu. În cazul în care, în ziua alegerilor, persoana înregistrată se va afla în țară, aceasta va putea vota conform domiciliului.

Cetățenii sunt invitați să completeze formularul de înregistrare on-line, la rubrica „Înregistrare prealabilă” de pe pagina www.alegator.md. Înregistrarea poate fi efectuată și pe suport de hârtie, prin depunerea unei cereri semnate individual sau colectiv la Comisia Electorală Centrală și/sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare ale Republicii Moldova.

Cel târziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor, alegătorul poate anula înregistrarea efectuată anterior.

Înregistrarea prealabilă permite stabilirea numărului estimativ al alegătorilor care vor vota peste hotarele țării și al alegătorilor din localitățile din stânga Nistrului, facilitarea deschiderii secţiilor de votare suplimentare și determinarea numărului estimativ al buletinelor de vot ce vor fi distribuite secţiilor de votare respective.

CEC informează că până pe 31 decembrie 2018 s-au înregistrat prealabil 6.385 de alegători.