Curtea de Conturi va efectua un audit asupra proiectului de reconstrucție a clădirii Președinției Republicii Moldova, la inițiativa fracțiunii Partidului Comuniștilor (PCRM) din Parlament. O decizie în acest sens a fost aprobată azi de parlamentari.

Deputații comuniști susțin că au dovezi precum că Președinția a fost reparată cu grave abateri de la Lege.

Astfel, potrivit celor din PCRM, întreprinderile pentru executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor au fost selectate fară licitaţie și că lista lucrărilor executate şi serviciilor prestate nu corespunde devizului de cheltuieli. De asemenea, comuniștii susțin că lipsesc actele de predare-primire a lucrărilor executate şi serviciilor prestate şi actele de dare în exploatare a clădirii și că nu a fost modificat costul clădirii reconstruite în documentele contabile a Preşedinţiei Republicii Moldova.

Reprezentanții Președinției nu au venit cu un comentariu deocamdată, la solicitarea PCRM privind efectuarea auditului. Solicitați de TV8, reprezentanții serviciului de presă al instituției au spus vă vor veni cu un comentariu în scurt timp.

UPTEDE, Ora 17:24 Ulterior, serviciul de presă al Președinției au venit cu un comentariu la solicitarea comuniștilor din Parlament.

„Proiectul respectiv a fost executat în limita Protocolului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind termenele și condițiile generale pentru dezvoltare, semnat la 2 aprilie 2015, ratificat prin Legea nr. 112 din 28 mai 2015. Prin urmare, pentru renovarea clădirii prezidențiale nu au fost alocate mijloace financiare din bugetul de stat, bugetul Aparatului Președintelui Republicii Moldova nu a suportat careva cheltuieli în acest sens, fiind evident motivul de ce nu au fost indicate aceste mijloace în raportul privind executarea bugetului autorității. Mai mult ca atât, instituția prezidențială nu a avut nici o implicare în contractarea subantreprenorilor în procesul de efectuare a lucrărilor menționate”, se menționează într-un comunicat de la Președinție.

De asemenea, reprezentanții șefului statului susțin că proiectul de asistență tehnică „Reconstrucţia clădirii Preşedinţiei Republicii Moldova” a fost realizat  intermediul Agenţiei Turcești pentru Colaborare şi Coordonare (TIKA), care a coordonat toate aspectele cu caracter financiar și și-a asumat integral controlul asupra realizării proiectului dat.

Proiectul de reconstrucție a Președinției, devastate după evenimentele din aprilie 2009, a costat circa șapte milioane de euro, bani donați de Turcia.