Anul trecut, în mediu o persoană avea un venit pe lună de 2383,1 lei. Bani, care în 43,7 la sută din cazuri, provin din salarii, urmate de prestaţiile sociale, arată datele Biroului Național de Statistică. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în 2018 au fost, în medie pe o persoană 2407,9 lei, iar peste 40 la sută din bani merg pentru consum alimentar.

La formarea veniturilor au contribuit şi activităţile pe cont propriu cu o pondere de 12,7% din veniturile medii lunare ale unei persoane. Activitatea individuală agricolă reprezintă 7,3% din activităţile pe cont propriu, iar 5,4% au fost obţinute din activitatea individuală non-agricolă. Transferurile băneşti din afara ţării rămân a fi o sursă semnificativă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 15,0% din total venituri sau cu 1,5 puncte procentuale mai puţin comparativ cu anul 2017.

Veniturile disponibile ale populaţiei în proporţie de 91,3% sunt acoperite din surse bănești, iar 8,7% reprezintă veniturile în natură. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 2176,5 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 206,6 lei. Veniturile băneşti sunt mai semnificative pentru mediul urban (96,7%), iar în cazul populaţiei rurale contribuţia acestora este de 85,6%.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în anul 2018 au constituit în medie pe o persoană 2407,9 lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor este destinată pentru necesarul de consum alimentar – 43,8%. Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 18,2% din cheltuielile totale de consum, iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 10,7%. Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru serviciile de sănătate (5,1%), comunicaţii (4,6%), transport (4,0%), dotarea locuinţei (3,8%), învățământ (0,5%), etc.

Dat fiind că populaţia din mediul urban dispune de venituri mai mari, respectiv şi cheltuielile de consum a acestei categorii de populaţie sunt cu 800,5 lei sau de 1,4 ori mai mari faţă de cheltuielile populaţiei din mediul rural.