Toate procesele de vămuire ar putea fi automatizate în urma actualizarea sistemului informațional vamal. Noua aplicație va asigura un nivel mai înalt de securizare a informației stocate, făcând posibil, în același timp și schimbul de informații în format electronic cu autoritățile naționale partenere.

„În funcție de numărul modulelor dezvoltate suplimentar, va fi stabilit și costul exact pe care îl va achita Serviciul Vamal. Deocamdată, acesta este estimat la circa 300 de mii euro”, informează Serviciul Vamal

Directorul Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie și Coordonatorul regional al Programului Asycuda din cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), Dmitry Godunov ar urma să semneze, în viitorul apropiat, un Acord în care să fie stipulate condițiile și termenele livrării noului produs informațional, cu toate modulele necesare integrate.

Necesitatea accelerării implementării noii versiuni este dictată și de condiționalități-le prevăzute în Acordul de Asociere RM-UE, în special, în contextul implementării Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) și Ghișeului Unic.