Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a pronunțat în anul 2018 de două ori mai multe hotărâri și decizii de inadmisibilitate decât ân 2017. Pe parcursul anului trecut în privința Republicii Moldova, CtEDO a pronunțat 33 hotărâri și 34 decizii de inadmisibilitate/radiere de pe rol, în creștere comparativ cu numărul celor din anul 2017 – 16 hotărâri și 13 decizii. 

Din numărul total, 6 hotărâri au fost pronunțate în privința Republicii Moldova și a Federației Ruse, fiind constatată încălcarea drepturilor cetățenilor locuitori ai raioanelor din stânga Nistrului, privind interzicerea tratamentului inuman, degradant și a torturii, dreptul la libertate și siguranță, protecția proprietății, precum și dreptul la instruire.

Cele mai multe hotărâri ale CtEDO pronunțate în cauzele împotriva Republicii Moldova în anul 2018 se referă la condiții inumane, tratament inuman și degradant în timpul detenției; la dreptul la libertate și la siguranță; la dreptul la un proces echitabil; la dreptul la un remediu efectiv, se arată într-un raport al agentului guvernamental, reprezentarea Guvernului la CtEDO.

Sumă totală a satisfacției echitabile acordată de CtEDO în 2018 este în cuantum de peste 5,4 milioane de lei. Același raport relevă că în comparație cu anii precedenți, în 2018 s-au înregistrat progrese în ceea ce privește măsurile întreprinse în vederea asigurării executării hotărârilor CtEDO, achitării în termen a sumelor, sporirii gradului de implicare a autorităților relevante în procesul de executare, precum și a modificării cadrului normativ în vederea umanizării politicii penale.