Pe parcursul primului trimestru al anului 2019, au fost înregistrate 261 locuri de muncă vacante, fiind în scădere cu 32% (3 966 locuri) față de trimestrul I din anul 2018. Locurile destinate muncitorilor au constituit 72%, iar specialiştilor 28%, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Cele mai multe locuri de muncă vacante înregistrate pe parcursul trimestrului au fost oferite în:

  • industrie – 31% (în trim. I,2018-33%);
  • alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale –13% (în tr.I,2018-10%);
  • comerţ cu ridicata şi amănuntul – 11% (în tr.I,2018-10%);
  • agricultură – 9% (în tr.I,2018-7%);
  • administrația publică – 6% (în tr.I,2018-5%);
  • transport, învățământ, sănătate și construcții a câte 4% (în tr,I,2018 învățămînt-6%,restul acleleași valori), etc.

Cele mai multe locuri vacante au fost înregistrate în luna martie (3284 locuri), urmată de luna februarie (2508 locuri) și ianuarie(2469 locuri). În perioada similară a anului trecut, cele mai multe au fost înregistrate în luna ianuarie, urmată de martie și februarie.

În aspect teritorial, cele mai multe locuri vacante au fost înregistrate de subdiviziunile: Chișinău, Bălți, Florești, UTAG, Anenii Noi, etc.

Concomitent, au fost înregistraţi 8661 şomeri în căutarea unui loc de muncă, sau cu 11% mai puțini ca în tr.I, 2018. Conform studiilor, din numărul total de şomeri înregistraţi (8661) pe parcursul I trimestru cei mai mulți erau cu studii primare, gimnaziale și liceale.

La data de 31.03.2019 în baza de date a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
erau în evidență 10936 locuri vacante şi 19391 şomeri. În mediu la un loc de muncă vacant,
pretindeau 2 şomeri.