Programul „dezvoltarea drumurilor locale”, propus de PDM, are caracter populist, electoral și nu este acoperit financiar, la această concluzie au ajuns experții Expert-Grup după ce au analizat din punct de vedere bugetar programul.

Astfel, experții au identificat că, în total pentru dezvoltarea drumurilor în bugetul de stat pentru 2018 au fost alocate 4 069 milioane MDL. Această sumă este repartizată în felul următor:

i. proiectele finanțate din surse externe – 2 314,2 mil. MDL (investiții de 2 244,5 mil. MDL și 69,6 mil. MDL pentru alte servicii), reabilitarea și construcția drumurilor (proiecte după care drumurile își încep un nou ciclu de viață):

· Proiectul „Susținerea Programului în sectorul drumurilor”- 2 187,9 mil. MDL;

· Proiectul „Reabilitarea drumurilor locale” – 126,3 mil. MDL.

ii. alocații din Fondul Rutier pentru întreținerea și reparația drumurilor naționale – 972,5 mil. MDL;

iii. transferuri din Bugetul de Stat la Autoritățile Publice Locale (APL) – 743,4 mil. MDL:

· La APL de nivelul I – 280,9 mil. MDL;

· La APL de nivelul II – 462,5 mil. MDL;

iv. pentru dezvoltarea infrastructurii drumurilor în cadrul proiectelor dezvoltate de Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediu – 39,0 mil. MDL.

Potrivit bugetului aprobat, autoritățile publice locale (APL) urma să primească transferuri în sumă de 743,4 mil. MDL și să organizeze licitațiile pentru efectuarea lucrărilor de reparații a drumurilor, urmând obiectivele și prioritățile fiecărei autorități în sectorul de drumuri.

În loc de locale, vor fi reparate drumuri naționale

În același timp, la 12 martie 2018 Guvernul aprobă Hotărârea nr. 255 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și a Programului de reparație periodică a drumurilor publice naționale (în limitele localităților), locale, comunale și a străzilor. Însă, acest document conține ceva mai mult. De fapt, potrivit Expert-Grup, hotărârea vine să susțină și/sau să implementeze inițiativa PDM cu privire la drumurile locale.

Astfel, prezenta HG are obiectivul primar de a aproba un Program nou (care nu este clar când, cum și de cine a fost elaborat) de reparație a drumurilor locale, comunale și străzilor, utilizând în acest scop și o parte din resursele Fondului Rutier. Conform acestei HG, din cele 972,5 mil. MDL aprobate pentru Fondul Rutier, 492,0 mil. MDL se prevăd a fi cheltuite pentru întreținerea drumurilor naționale în interiorul localităților. Adică, pentru drumurile naționale din limitele localităților, pentru o lungime de circa 264 km sunt alocate aproximativ 51% din Fondul Rutier”, se arată în analiza efectuată de Expert-Grup.

Al doilea program aprobat prin HG nr. 225, „Programul de reparație periodică a drumurilor publice naționale (în limitele localităților), locale, comunale și a străzilor” practic nu are acoperire bugetară. Acesta prevede lucrări de reparații în valoare totală de 1 601 mil. MDL, din care pentru străzi și drumuri comunale 903,0 mil. MDL, pentru cele locale 206,4 mil. MDL și naționale (din limitele localităților) 492,0 mil. MDL. Ultima sumă este prevăzută în Fondul Rutier, însă restul sumei (1 109,4 mil. MDL) este alocată fără indicarea sursei bugetare. â

O altă interpretare posibilă a Programului de reparație a drumurilor locale aprobat prin această Hotărâre ar fi, că o parte din lucrările din program vor fi acoperite din transferurile Bugetului de Stat către APL. În acest caz, executarea lucrărilor revine APL. Ținând cont de faptul că suma transferurilor speciale pentru drumuri din Bugetul de Stat sunt de 734,0 mil. MDL, aceasta ar însemna că volumul de lucrări neacoperit în Bugetul de Stat aprobat ar fi de 366,0 mil. MDL, din cei 1 601,0 mil. MDL.

Din cele prezentate mai sus, experții concluzionează că hotărârea de Guvern nr. 225 nu a fost bine fundamentată, nu a fost discutată cu autoritățile locale, iar programul de cheltuieli aprobat nu are acoperire integrală cu resurse aprobate în Bugetul de Stat pentru anul 2018. Prin urmare, spune experții, analiza conținutului și modului în care a fost prezentată și aprobată HG nr. 225 indică asupra unui caracter populist și electoral al acesteia.

De asemenea, Expert-Grup menționează că sunt problemelor legate de managementul fondurilor destinate sectorului de drumuri. Însă, spun autorii analizei, după cum se vede din HG nr. 225, actuala clasă politică poate accepta orice model de planificare bugetară, cu condiția menținerii controlului politic asupra alocărilor financiare.

Experții explică că, deși sectorul de drumuri este o prioritate pentru Republica Moldova, acest fapt nu justifică implementarea cu orice preț și în orice condiții a proiectelor de reparație a drumurilor. Iar, mai mult ca atât, implementarea necorespunzătoare, în grabă, peste capacitățile normale de efectuare a lucrărilor, sporește nejustificat costurile lucrărilor, suferă calitatea, iar actele de corupție capătă amploare. În final, ne alegem cu resurse cheltuite și fără drumuri bune.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!