Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE) și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) au examinat proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la crearea Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) și aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la CtEDO și vin cu cinci propuneri pentru îmbunătățirea acestei proceduri pentru a asigura selectarea candidaților în mod transparent și echitabil.

1) Selectarea celor 3 candidați de către o comisie dominată de experți

Actualul proiect prevede o componență nominală, selectată conform unor criterii neclare. Componența nominală a Comisiei pare a fi puternic politizată, iar autorități importante chemate să asigure respectarea drepturilor omului nu sunt incluse în componența Comisiei. De asemenea, membrii comisiei sunt desemnați nominal de către Ministerul Justiției. Considerăm judicios ca membrii comisiei să fie desemnați de instituțiile responsabile, nu către Ministerul Justiției.

Propunem ca prezența majorității parlamentare în comisie să fie balansată prin includerea în comisie a unui deputat din opoziție. Pentru a asigura o mai mare independență comisiei, propunem de a evita introducerea în componența Comisiei a persoanelor care sunt parte a executivului.

Totodată, în proiectul regulamentului, a fost inclus nominal un reprezentant al societății civile, i.e. Iulian GROZA (Director Executiv IPRE). În acest context, considerăm oportună excluderea referinței nominale la o anumită persoană, reprezentat al societății civile și respectiv propunem adăugarea în lista instituțiilor care urmează să propună membri în comisie Platforma Societății Civile a Parteneriatului Estic (PN FSC a PaE), un for reprezentativ al organizațiilor societății civile care include peste 80 de organizații neguvernamentale din Republica Moldova. La rândul său, PN FSC a PaE va desemna 2 reprezentanți ai societății civile în Comisia de selecție. Aceasta va contribui la o mai mare reprezentare a societății civile în cadrul Comisiei. De asemenea, considerăm oportună în virtutea competențelor relevante, includerea în componența Comisiei de selecție a unui reprezentant a Oficiului Ombudsmanului și a Uniunii Avocaților din Republica Moldova. Astfel, în total în Comisia de selecție vor fi desemnați 13 membri.

De asemenea, pentru a asigura o mai mare independență a Comisiei propunem ca ședințele Comisiei să fie conduse de un președinte ales de Comisie. Mai multe detalii cu privire la membrii Comisiei sunt menționate în a proiectul alternativ al Regulamentului anexat la prezenta opinie.

2) Introducerea unor termene rezonabile pentru selectarea candidaților

Mandatul dlui Valeriu GRIȚCO expiră pe 2 decembrie 2021. Conform Rezoluției nr. 1646 (2009), Consiliul Europei are nevoie de trei luni pentru procesarea dosarelor prezentate de Guvern și alegerea judecătorului și încă câteva luni pentru ca judecătorul ales să preia funcția. În contextul concret, desemnarea viitorului judecător va avea loc în iunie 2021. Consiliului Europei a solicitat prezentarea listei celor trei candidați până la 10 mai 2021. În asemenea circumstanțe, nu putem explica convingător necesitatea selectării de către Comisiei a celor trei candidați, în mai puțin de două luni, până la 1 septembrie 2020, adică cu nouă luni până la termenul limită oferit de Consiliul Europei. Reieșind din importanța majoră a acestui concurs, graba nu se justifică în niciun fel. Acest lucru ar știrbi din calitatea și corectitudinea concursului. Propunem ca termenul de depunere a documentelor să nu fie mai mic de 90 zile de calendaristice, fapt ce ar acorda posibilitatea aplicării mai multor candidați, inclusiv care ar putea trăi peste hotare. Astfel, selectarea candidaților ar putea avea loc cel devreme în noiembrie – decembrie 2020, iar termenul limită pentru prezentarea candidaților către Guvern propunem să fie 28 februarie 2021. Acest termen limită, care ar putea părea cam lung pentru unii, va permite o selectare minuțioasă a candidaților, fără a depăși termenul limită stabilit de Consiliul Europei pentru Guvern.

3) Includerea posibilității de depunere a documentelor prin email și reducerea setului de documente care trebuie prezentate de candidați

În condițiile în care Republica Moldova se află în stare de urgență în sănătate publică, solicitarea certificatelor medicale poate fi considerată drept un obstacol de participare în cadrul concursului. Un alt obstacol în participarea candidaților în concurs, ar putea fi cerința solicitării de prezentare a cazierul judiciar, care poate fi ridicat doar în persoană. Obținerea cazierului judiciar și a certificatului medical pentru candidații care trăiesc peste hotare se poate adeveri a fi o sarcină excesivă. Aceste documente nu adaugă multă informație relevantă pentru concurs. Eventual, acestea pot fi solicitate de la candidații preselectați după interviu. Adițional, urmând același argument logic, în condițiile actuale pate fi o cerință excesivă depunerea documentelor exclusiv in persoană la Ministerul Justiției. Propunem să fie introdusă posibilitatea depunerii dosarelor în format electronic prin e-mail.

4) Includerea posibilității pentru societatea civilă de a prezenta opinii scrise despre candidați

Propunem ca, până la luarea deciziei cu privire la candidații invitați la concurs, să existe posibilitatea prezentării către Comisie a opiniilor terților despre candidați. Asemenea posibilități au existat în cazul majorității concursurilor recente și deseori s-a dovedit a fi deosebit de valoroasă pentru evaluarea candidaților. Nu vedem un motiv pentru care această etapă nu fie introdusă și pentru acest concurs, mai ales ca ea nu necesită decât 2-3 săptămâni.

5) Introducerea unui mecanism clar și transparent de evaluare a candidaților

Propunem ca interviul să fie înregistrat video, iar înregistrarea să fie plasată pe Internet imediat după finalizarea interviului. De asemenea, propunem ca punctajul acordat de către fiecare membru al comisiei fiecărui candidat să fie publicat pe internet. Aceasta va întări și mai mult încrederea în echitatea evaluării candidaților. Adițional, propunem prevederea unei liste de criterii clare și relevante în baza cărora vor fi evaluați candidații. Criteriile introduse în proiectul regulamentului supus consultărilor sunt generice. De asemenea propunem punctaj prestabilit pentru fiecare criteriu. Punctajul este ponderat, în funcție de importanța criteriului pentru funcția de judecător al CtEDO.

Totodată, pe lângă aceste modificări reprezentanții propun autorităților spre examinare și luare în considerație „un proiect alternativă al regulamentului, care incorporează recomandările enunțate mai sus și ia în considerație celemai bune practici comparate ale procesului de selectate a candidaților pentru funcția de judecător CtEDO.

Mandatul actualului judecător Valeriu Grițco expiră pe 2 decembrie 2021. Conform Rezoluției nr. 1646 (2009), Consiliul Europei are nevoie de trei luni pentru procesarea dosarelor prezentate de Guvern și alegerea judecătorului și încă câteva luni pentru ca judecătorul ales să preia funcția.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!