Desfășurarea corectă a achizițiilor este legată de modul cum au fost identificate necesitățile reale ale autorității contractante. Or, identificarea necesităților are la bază o analiză detaliată a problemelor existente în domeniul de activitate al autorităţii contractante și totodată a oportunităţilor pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale. Este mesajul atelierului în achizițiile publice la care au participat autorități contractante și agenți economici.

Specialista în achiziții publice, Ecaterine Meaun a vorbit despre valoarea estimată a contractului din achiziţii, care reprezintă un concept economic și exprimă preţul pentru achiziția de produse, servicii sau lucrări, la o anumită dată, în anumite situaţii particulare.

Procedurile de bază de atribuire a contractului de achiziţii publice sunt licitaţia deschisă și licitaţia restrânsă. Alegerea procedurii de atribuire intră în responsabilitatea exclusivă a autorităţii contractante. La acestea se mai adaugă achizițiile publice de valoare mică care, în sensul legii, nu constituie procedură de achiziţii publice, ci o modalitate specifică de achiziţionare directă de bunuri, servicii și lucrări de valoare estimată scăzută. Achiziţiile publice de valoare mică reprezintă contractele de achiziţii publice, planificate și încheiate de către autorităţile contractante ale căror valoare estimativă, fără TVA, nu depășește: 80 000 lei pentru achizițiile publice de bunuri și servicii, 100 000 lei pentru achizițiile publice de lucrări.

La realizarea achiziţiilor publice de valoare mică, autoritatea contractantă asigură utilizarea eficientă a resurselor financiare, transparenţa, obiectivitatea și imparţialitatea procesului de achiziţie și încrederea publică faţă de acesta. Achiziţiile publice de valoare mică se realizează de către autoritatea contractantă în baza planurilor anuale de efectuare a achiziţiilor publice sau din motive de urgenţă, ca urmare a apariţiei unor necesităţi neplanificate sau evenimente imprevizibile. Motivele de urgenţă vor fi stabilite de grupul de lucru printr-un proces-verbal”, a explicat Vadim Țurcan, specialist în achiziții.

În concluzie, participanții la atelier au menționat despre criteriile de calificare și selecţie stabilite de către autoritatea contractantă, care trebuie să aibă o legătură evidentă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribui și luând în considerare și capacităţile pieţei specifice căreia i se adresează contractul, în paralel cu necesitatea de a asigura condiţiile de concurenţă reală pentru o procedură de achiziție.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!