Maia Bănărescu a apreciat drept insuficiente și ineficiente eforturile întreprinse de autorităților publice centrale și locale pentru asigurarea respectării drepturilor copilului în situație de stradă, menționând că minorii devin victime ale nepăsării sau abordării fragmentare a problemelor categoriei vizate de copii.

Într-un comunicat al instituției se arată că duminică s-a înregistrat deja al doilea caz din ultimii ani de deces al unui minor aflat în condiții de stradă. În context, Bănărescu se întreabă câte victime mai este nevoie pentru ca vocea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului să fie auzită și autoritățile să ia în serios o problemă atât de gravă.

Ombudsmanul Copilului a accentuat faptul că instituirea de către Primăria mun. Chișinău a unui serviciu destinat copiilor în situație de stradă, cu regim de zi, nu soluționează problema acestor copii. Serviciul oferă minorilor găzduire timp de 8 ore, posibilitate să se spele, să mănânce mâncare calda pregătită de ei împreună cu educatorii din serviciu, să fie antrenați în diferite activități.

Acest Serviciu oferă însă doar o soluție segmentară și de scurtă durată. Funcționarea Centrului în cauză nu poate elimina cauzele care conduc la apariția problemei. Pentru aceasta e nevoie de o abordare în complex și la nivel de autorități centrale a acesteia, de un cadrul legal și mecanisme funcționale de protecție a drepturilor copiilor, susține Maia Bănărescu. Protecția copiilor în situație de stradă este segmentul cel mai vulnerabil din sistemul național de protecție a copilului, care nu răspunde necesităților acestora, consideră Ombudsmanul Copilului.

Maia Bănărescu a amintit de faptul că majoritatea minorilor care ajung în străzile din capitală – 68% sunt veniți din alte localități ale țării. Copiii nu ar ajunge în stradă în municipiu Chișinău, dacă în localitățile din care provin aceștia ar fi tratați cu grija și afecțiunea de care au nevoie, dacă în teritoriu ar exista servicii care să răspundă necesităților minorilor și autoritățile ar fi responsabile și competente, a declarat Avocatul Poporului pentru drepturile copilului.

Pe de o parte, e vorba de lacune ale cadrului normativ, iar, pe de altă parte, de funcționarea deficitară a mecanismului de cooperare dintre structurile publice la nivel local, lipsa finanțării necesare, a cadrelor/pregătirea insuficientă a acestora pentru a putea interacționa/comunica eficient cu minorii.

Ombudsmanul Copilului a menționat că nu sunt de neglijat condițiile în care sunt crescuți minorii care ajung în stradă. Asta deoarece aceștia, de regulă, provin din familii social vulnerabile, monoparentale sau rămași în grija bunicilor, altor rude în timp ce părinții sunt plecați peste hotare. Maia Bănărescu a accentuat că toate aceste componente sunt foarte importante pentru soluționarea problemei, dar că va insista la etapa actuală pe primele două aspecte: crearea cadrului normativ necesar și instituirea unor servicii de protecție a drepturilor copilului la nivel local, responsabilizarea autorităților în cazul în care este evident eșecul parental.

În opinia Ombudsmanului Copilului, se impune elaborarea unui regulament-cadru de funcționare și standarde minime de calitate prestate de servicii sociale destinate copiilor în situație de stradă, de tip adăpost/găzduire cu funcționare 24 din 24 ore. Urmează a fi întreprinse acțiuni de prevenire și de protecție a categoriei vizate de copii, de eficientizare a mecanismelor de colaborarea intersectorială atât în raza teritorială, cât și extrateritorială de competență; a cooperării între autorități publice, comunitate și părinți / acțiuni de prevenire, reabilitarea și reintegrarea în mediul familial și domiciliu.

Pentru a readuce în atenția autorităților publice centrale problemele enunțate, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a lansat inițiativa organizării în regim de urgență a unor dezbateri parlamentare la subiectul dat, la care să participe reprezentanți ai mai multor comisii parlamentare.

De asemenea, Maia Bănărescu a făcut apel către prim-ministru, președintele Consiliului național pentru protecția drepturilor copilului să includă pe ordinea de zi a următoarei ședințe a Consiliului problema copiilor în situație de stradă, în vederea identificării unor soluții pentru aceasta.

Ombudsmanul Copilului a mai notat că, pe lângă alte riscuri la care minorii aflați în condiție de stradă sunt expuși, există și pericolul contaminării cu Coronavirus și răspândirii acestuia în comunitate. Iată de ce, Maia Bănărescu a declarat că printr-un demers oficial care va fi expediat autorităților competente va cere testarea la COVID-19 a tuturor copiilor în situație de stradă din municipiul Chișinău.

Maia Bănărescu a spus că de la începutul exercitării mandatului a abordat problema copiilor în situație de stradă în mai multe demersuri către autorități, în care, printre altele, a pledat pentru armonizarea cadrului legal la standardele internaționale; identificarea acțiunilor/măsurilor aplicabile în raport cu copiii in situație de stradă; crearea serviciilor sociale destinate copiilor – de adăpost/găzduire în municipiul Chișinău, beneficiari fiind toți copiii indiferent de regiunea/localitatea de unde aceștia provin; instruirea persoanelor care lucrează cu copii în situație de stradă; intensificarea acțiunilor de prevenire, identificare a familiilor în care copii pot fi în situație de risc; intervenția timpurie pentru evitarea abandonului de domiciliu prin suport și susținere necesară familiilor și copiilor. De asemenea, acestui subiect i-a fost dedicate conferințe de presă, mese rotunde, întâlniri cu reprezentați ai APL și APC, deputați din Parlament.

Maia Bănărescu a precizat totodată că Ombudsmanul Copilului nu poate substitui autoritățile de linie, că acesta poate doar face propuneri pentru eliminarea carențelor depistate. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului nu-și poate depăși atribuțiile și acționa în locul autorităților responsabile.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!